Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011

Thư gửi Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhân việc ông trả lời trực tiếp nhân dân Trung Quốc

- Mo Naiguang (Charles Mok); Tín Báo, Hồng Kông -

Kính thưa Thủ tướng

Mặc dù vô cùng bận bịu với nhiều công tác, Thủ tướng vẫn dành thời gian tham dự chương trình truyền hình mà tại đó, ngài đã trả lời trực tiếp các câu hỏi của khán giả truyền hình và người sử dụng internet. Cách thức đối thoại này là một bước tiến mới, một tiến bộ thật đáng được trân trọng, cho dù ở tại nước Trung Hoa ta, còn tồn tại rất nhiều điều chưa thể hỏi và chưa thể nói ra được.

Trước câu hỏi của một người dùng Internet về việc lạm phát giá tiêu dùng [lạm phát đã đạt ngưỡng 4,4 % vào tháng 10] ngài đã trả lời: "Việc này làm con tim tôi đau nhói!" Những khó khăn của cuộc sống hàng ngày ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng, như ngài đã nhấn mạnh, nó ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đến những người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Chúng tôi vui mừng vì ngài đã lưu tâm đến những khó khăn của các tầng lớp này.


Nhưng, khi một khán giả truyền hình hỏi thủ tướng rằng: "Để cho mọi người hạnh phúc hơn, và để cho phép có cuộc sống có phẩm cách hơn, trong những lĩnh vực nào ngài nghĩ cần phải cố gắng cải thiện?" câu trả lời của ngài đã khiến tôi phải suy nghĩ. Ngài có nói rằng thứ mà ta gọi là "hạnh phúc"  dựa trên việc "phát triển sản xuất và tiếp tục cải cách, để cho phép mọi người sống trong các điều kiện đàng hoàng hơn, mức sống được nâng cao hơn." Vậy chẳng lẽ người Trung Hoa ta chỉ như những con vật, chúng ta có thể hạnh phúc chỉ bằng việc có cái ăn và tích trữ được nhiều của cải vật chất? Chúng ta có thể coi việc chỉ cần giải quyết các vấn đề về y tế, giáo dục, nhà ở và cho phép mỗi người Trung Hoa có một xe hơi riêng là điều kiện đủ để khiến họ hạnh phúc? Chỉ cần nâng cao mức sống sẽ cho phép mọi người sống có phẩm cách hơn?

Nói về phẩm cách, ngài đã nêu ra bốn điểm cần được cải thiện: "Phải cho phép mỗi người đều được hưởng những quyền lợi và tự do của họ được ghi trong Hiến pháp. Phải đảm bảo tất cả mọi người được công bằng trước pháp luật. Thứ ba, phải đấu tranh để xã hội của chúng ta không bị mất cân bằng trong khi khoảng cách giàu nghèo đang này càng gia tăng, cần quan tâm trú trọng đặc biệt đến những người nghèo, những người tàn tật và những người bị mắc bệnh AIDS. Cuối cùng, phải tôn trọng tất cả mọi người, ngay cả với những người đã mắc sai lầm, đã tù tội nhưng đã được giáo dục lại và được giúp đỡ. Đó là quan niệm của tôi về phẩm cách" Thưa Thủ tướng, tôi chia sẻ hoàn toàn suy nghĩ của ngài về vấn đề này, nhưng phát biểu của ngài lần này lại đến lượt làm con tim tôi đau nhói.

Vì khi ngài nêu ra bốn điểm này, nghĩa là chúng chưa được đảm bảo ở nước Trung Hoa ta. Tất cả mọi người đều ý thức được bốn điều cần thiết này. Nhưng có một điều mà ngài chưa nói, đó là làm sao chính phủ Trung Quốc có thể cải thiện được bốn điều này, ta đã có những giải phảp nào, với những "đặc thù của nước Trung Hoa ta"?

Thưa Thủ tướng, ngài có nói rằng con đường để phát triển quốc gia không dễ dàng. Những nhiệm vụ đề ra của năm 2011 còn khó khăn và phức tạp hơn [khi thay đổi nhân sự của bộ máy lãnh đạo và tình hình kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp]. Ngài cũng có nói rằng ngài sẽ cố gắng vì mục tiêu này "tới hơi thở cuối cùng". Thưa Thủ tướng, nếu ngài thực sự muốn khiến nước Trung Hoa hạnh phúc và sống xứng đáng với phẩm cách, xin hãy xây dựng một nước Trung Hoa tôn trọng quyền con người, tự do và dân chủ, xin lái sư phát triển của nước Trung Hoa hướng về phía dân chủ.

Ngài có chấp thuận không, thưa Thủ tướng, đi theo con đường này? Về phần tôi, tôi không cho phép mình đặt hy vọng.

Các bài liên quan:

Không có nhận xét nào: