Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

Thái Lan - Học sinh phổ thông được phép nghỉ đẻ

- Trích The Nation; Bangkok -

Bộ Y tế Thái Lan đang có ý định thông qua đạo luật cho phép học sinh phổ thông được nghỉ đẻ khi mang thai và trở lại trường học sau khi sinh nở. Phe bảo thủ phê phán kịch liệt dự thảo luật này và coi đó như một hình thức cổ súy cho lối sống buông thả của giới trẻ.

Hiện nay, nhà trường Thái Lan buộc thôi học ngay lập tức mọi học sinh cấp hai khi phát hiện có mang thai. Nhưng rất nhiều em rơi vào hoàn cảnh này do không được giáo dục giới tính một cách đầy đủ từ nhà trường. Chẳng một trẻ thiếu niên nào lại tự nguyện chọn làm mẹ ở tuổi sớm như vậy. Và chẳng có án phạt nào có thể ngăn được tình trạng này, tuần báo The Nation viết tiếp.

Các em gái có quyền được có một cơ hội thứ hai được đến trường. Nếu không, các em sẽ phải chọn một công việc lao động với mức thu nhập thấp, hoặc xa hơn bị đẩy vào con đường mại dâm. Việc đuổi học các học sinh nữ mang thai không phải một giải pháp: vì nó không làm giảm số nữ sinh mang thai trong những năm gần đây. Mà chỉ là một rào cản phi lý cho quyền được tới trường.

Không có nhận xét nào: